Skočiť na hlavný obsah

Zamestnávanie seniorných kandidátov

Ako je to teda so zamestnávaním seniorných kandidátov? Naozaj čelia takým veľkým problémom pri hľadaní práce?

Áno, stretávame sa s tým aj my a potvrdzujú nám to aj mnohí počas vzájomných rozhovorov. Z pozície poradenských partnerov našich klientov sa snažíme vždy argumentovať v prospech komplexného prístupu a otvorenosti pri zvažovaní kandidátov všetkých vekových skupín. Vedieme dialóg, kde sme často úspešní a spoločne sa nám podarí nájsť dobré riešenie pre nášho klienta. Je to však téma, ktorá si zaslúži, aby sme o nej diskutovali a hľadali spôsoby, ako spolunažívať v generačne rôznorodých tímoch.
Prinášame niekoľko postrehov, ktoré sú podľa nás pre túto tému dominujúce.

S akými predsudkami sa stretávajú seniorní kandidáti pri hľadaní práce:

  1. Kandidáti vo vyššom veku majú užšiu špecializáciu v oblasti, ktorej sa roky venovali a vyprofilovali sa v nej. Zamestnávatelia sa obávajú menšej flexibility, ale aj vysokých ambícií vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti.
  2. Dnešný trh práce sa mení veľkou rýchlosťou vďaka automatizácii, digitalizácii, novým technológiám. Dlhoročné skúsenosti môžu byť menej dôležité a do popredia sa dostáva práve schopnosť adaptovať sa na nové postupy.
  3. Menšia ochota skúšať nové veci, odvolávanie sa na staré zabehané postupy.

Čo, naopak, by mohlo byť vnímané a výhoda seniorných kandidátov oproti mladším kolegom:

  1. Stabilita a lojalita, vďačnosť za ponúknutú príležitosť a snaha udržať si zamestnanie čo najdlhšie na rozdiel od mladej, po nových skúsenostiach a zážitkoch prahnúcej generácií „objavovateľov“.
  2. Ochota akceptovať aj kratšie úväzky, interim projekty, prípadne zastupovanie zamestnancov počas materskej a rodičovskej dovolenky.
  3. Skúsenosti so sebou prinášajú aj pokoj a rozvahu pri riešení krízových a problémových situácií.
  4. Príležitosť pre nás učiť za akceptovať rôznorodosť v názoroch, postojoch a komunikácii – veľmi dôležitá skúsenosť aj do našich súkromných a spoločenských životov.