Skočiť na hlavný obsah

O nás

Naša vízia

Prinášame unikátny portál pre generáciu odborníkov a špecialistov nad 55 rokov.

Vidíme svet, v ktorom Vám Vaša energia a chuť pracovať umožní prežiť ďalšie roky profesionálneho života v spoločnostiach, ktoré Vaše skúsenosti považujú za pridanú hodnotu.

Svet, ktorý ponúka obohatenie pre obidve strany.

Naša misia

Otvárame priestor pre nedostatočne využitý potenciál skúsených kandidátov nad 55 rokov na pracovnom trhu a spoločnosti, ktoré ich môžu využiť. Našim poslaním je spájať odborníkov a spoločnosti z rôznych odvetví a krajín.

Náš tím 

Zuzana BENCIOVÁ

po ukončení vysokoškolského štúdia pôsobila v oblasti executive search a neskôr pracovaka 15 rokov ako HR Supervisor v medzinárodných výrobných spoločnostiach, až kým sa v roku 2018 nevrátila späť do personálneho poradenstva. Vďaka svojmu doterajšiemu pôsobeniu a kombinácii skúseností z oblasti poradenstva a interného personálneho manažmentu, vie poskytovať komplexné odborné poradenstvo.

email: info@plus55.net

tel: +421 905 961 626

Katarína BITTALOVÁ

má bohaté skúsenosti s riadením a realizáciou projektov v oblasti Executive Search pre vrcholový manažment a špecialistov v oblasti priemyselných technológií, výroby, financií, logistiky, obchodu a služieb.Venuje sa tiež poskytovaniu poradenstva, psychodiagnostiky, koučingu, realizácii poradenských a kariérnych programov pre spoločnosti, ako aj individuálnych klientov.

email:  info@plus55.net

 tel: +421 905 951 995

Blanka SCHELLINGOVÁ

je odborníkom na riadenie a realizáciu medzinárodných projektov v oblasti Executive Search v strednej a východnej Európe pre vrcholový manažment, ako aj vysoko špecializovaných odborníkov.

Disponuje viac ako 25-ročnými skúsenosťami z medzinárodných poradenských spoločností v oblasti ľudských zdrojov. Vďaka svojmu zameraniu pomáha v tejto oblasti organizáciám, ale aj jednotlivcom pri definovaní a realizovaní ich cieľov.

email: info@plus55.net tel:+421 905 977 566

Peter POKRIVČÁK

je expert v oblasti IT, založil a úspešne vedie spoločnosť, ktorá sa zameriava na vývoj webových a mobilných aplikácií, najmä v prostredí s otvoreným zdrojovým kódom. Na mieru robené a prispôsobené funkcie, programovanie, testovanie a zmenšovanie projektu sú dôležitými súčasťami každého jeho riešenia.

email: info@plus55.net