Skočiť na hlavný obsah

O nás

Naša vízia

Prinášame unikátny pracovný nástroj pre generáciu odborníkov a špecialistov nad 55 rokov.

Vidíme svet, v ktorom vaša energia a chuť pracovať vám umožní prežiť ďalšie roky pracovného života v spoločnostiach, ktoré vaše skúsenosti považujú za pridanú hodnotu.

Svet, ktorý je obohatením pre obidve strany.

Naša misia

Sme spoločnosť, ktorá prináša nový pohľad na nedostatočne využitý potenciál na pracovnom trhu. Našim poslaním je spájať odborníkov a spoločnosti z rôznych odvetví a krajín.

Poskytujeme unikátny vyhľadávací nástroj, ktorý efektívne spája skúsených kandidátov nad 55 rokov a spoločnosti, ktoré ich potrebujú.

Náš tím 

Pavol ŠALÁTEK je profesionálom s dlhoročnými skúsenosťami z veľkých nadnárodných spoločností, z oblasti manažmentu, marketingu a poradenstva. Je nadšencom, ktorý má schopnosť ovplyvňovať chod vecí a okamžite reagovať na meniace sa situácie v každej výkonnej kultúre. Je prirodzeným moderátorom medzi ľuďmi a ich každodennou pracovnou rutinou.

email: info@plus55.net tel: +421 903 500 053

Katarína BITTALOVÁ má bohaté skúsenosti s riadením a realizáciou projektov v oblasti Executive Search pre vrcholový manažment a špecialistov v oblasti priemyselných technológií, výroby, financií, logistiky, obchodu a služieb.Venuje sa tiež poskytovaniu poradenstva, psychodiagnostiky, koučingu, realizácii poradenských a kariérnych programov pre spoločnosti, ako aj individuálnych klientov.

email: info@plus55.net tel: +421 905 951 995

Blanka SCHELLINGOVÁ je odborníkom na riadenie a realizáciu medzinárodných projektov v oblasti Executive Search v strednej a východnej Európe pre vrcholový manažment, ako aj vysoko špecializovaných odborníkov.

Disponuje viac ako 25-ročnými skúsenosťami z medzinárodných poradenských spoločností v oblasti ľudských zdrojov. Vďaka svojmu zameraniu pomáha v tejto oblasti organizáciám, ale aj jednotlivcom pri definovaní a realizovaní ich cieľov.

email: info@plus55.net tel:+421 905 977 566

Peter POKRIVČÁK je expert v oblasti IT, založil a úspešne vedie spoločnosť, ktorá sa zameriava na vývoj webových a mobilných aplikácií, najmä v prostredí s otvoreným zdrojovým kódom. Na mieru robené a prispôsobené funkcie, programovanie, testovanie a zmenšovanie projektu sú dôležitými súčasťami každého jeho riešenia.

email: info@plus55.net