Skočiť na hlavný obsah

„Trpia“ politici odolnosťou voči dlhovekosti?

„Trpia“ politici odolnosťou voči dlhovekosti? Prečo môžu aj vo svojom vyššom veku rozhodovať a viesť krajiny? Prečo vo vyspelých krajinách sú seniori - odborníci chápaní ako benefit pre firmy, keď u nás nezriedka počujeme: „radi by sme, ale viete sme mladá firma...“? Možno si neuvedomujú, že aj oni s firmou starnú a môžu ich čakať podobné neriešené otázky. Zrazu sa z pojmu tak často skloňovanej vekovej inklúzie stáva iba ilúzia.

Náš projekt Plus 55 začína prinášať „prvé lastovičky“. Záujem zapojiť sa do tejto iniciatívy, pribúda aj zo strany menších a stredných spoločností, ktoré sú pod vyšším tlakom pri hľadaní odborníkov ako korporácie. Postupne sa darí nadväzovať prvé kontakty, kedy sa „dospelí“ odborníci stretávajú s hľadajúcimi zamestnávateľmi a rysujú sa prvé možnosti spolupráce. Podnikatelia, ktorí sami vytvorili úspešné firmy, ale nemajú zdroje a čas na náročné hľadanie, sa rozhodli využiť ponúkaný zdroj osvedčených odborníkov. Nová energia, nové prostredie a príležitosť byt na 100% využitý a rešpektovaný sú veľkými devízami, ktoré vie náš projekt ponúknuť obom stranám.

Navštívte nás na www.plus55.net.