Skočiť na hlavný obsah

Firmy už starších ľudí neodmietajú, ukazuje nový trend

Zdroj: Trend.sk, 2.5.2024

Podľa odborníkov podnikatelia musia čoraz častejšie siahnuť aj po starších ročníkoch a mali by sa naučiť s nimi pracovať. Štát ich v tom viac podporí 

Jedným z najväčším problémov, ktorému musia aktuálne čeliť firmy na Slovensku, je nedostatok pracovnej sily. Vplyv na to má viacero faktorov, ako napríklad slabšie finančné ohodnotenie, nižšia atraktivita tej-ktorej profesie či odchod kvalifikovaných ľudí do zahraničia (a v poslednom období aj do predčasného dôchodku).

Dobrou správu je, že na Slovensku prevláda pozitívna náborová nálada, pretože vo všetkých regiónoch zamestnávatelia plánujú viac ľudí prijímať ako prepúšťať. Najviac nových pracovných príležitostí podľa dát personálnej agentúry ManpowerGroup očakávajú firmy v druhom kvartáli tohto roka v sektore dopravy, logistiky a automotive (bilancia prijímanie verzus prepúšťanie je +37 percent) a finančníctva a nehnuteľností (+36 percent).

Najhoršia situácia je v sektore komunikačných služieb, kde budú zamestnancov viac prepúšťať ako prijímať (-11 percent). Aktuálne práve tento sektor prechádza transformáciou z dôvodu technologického pokroku, zmien preferencií zákazníkov, globalizácie, ale môže za to aj príchod umelej inteligencie. Tá je čoraz sofistikovanejšia a dokáže nahradiť ľudskú pracovnú silu v rôznych oblastiach vrátane komunikačných služieb, približuje ManpowerGroup.

Citeľný nedostatok kvalifikovaných ľudí

Na našom trhu sa zamestnávatelia dlhodobo boria s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, vyše 75 percent  z nich nevie nájsť vhodnú pracovnú silu, konštatuje pre TREND Zuzana Rumiz, viceprezidentka Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ SR) a prezidentka Asociácie personálnych agentúr na Slovensku.

„Preto už tretina zamestnávateľov má záujem o zamestnanie takzvaných netradičných uchádzačov, ktorí nespĺňajú v plnej miere ich očakávania, napriek tomu zamestnávatelia sú ochotní ich zamestnať a vytvoriť pre nich vhodné podmienky, napríklad aj dlhší zaúčací proces,“ spresnila.

Vekovo starší uchádzači sú podľa nej obrovským potenciálom pre tuzemský pracovný trh. „Ide o ľudí, ktorí majú dobré pracovné návyky, sú ochotní sa učiť nové veci a paradoxne, zavedenie nových technológií dáva šancu viac sa uplatniť práve týmto uchádzačom na pracovnom trhu. Niektorí zamestnávatelia sa už začali intenzívne zaoberať touto skupinou uchádzačov a riešiť ich zapracovanie v podnikoch,“ dodala Z. Rumiz.

Nedostatok ľudí na pracovnom trhu sa dá riešiť práve tým, že dostanú šancu skupiny ľudí, ktorí doteraz z dôvodu predsudkov či obáv nedostávali od zamestnávateľov šancu, pridáva názor Ľubica Melcerová, PR manažérka pracovného portálu Profesia.sk.

„Či už ide o ľudí nad 50 rokov, ktorí majú cenné skúsenosti, matky po materskej a rodičovskej dovolenke, ľudí so zdravotným znevýhodnením, cudzincov a podobne. Keď dostanú šancu, vážia si to a vedia byť veľmi vernými zamestnancami,“ dodáva Ľ. Melcerová. A práve takých ľudí súčasný trh práce potrebuje.

Špecifiká staršej generácie

Z nedávneho Generačného prieskumu spoločnosti Grafton vyplynulo, že aj staršie generácie na trhu práce disponujú dravosťou – chcú sa udržať a presadiť medzi mladšími zamestnancami. Preto chápu potrebu neustáleho zvyšovania svojich zručností a ak im to zamestnávateľ dovolí, sú ochotní vzdelávať sa a získavať nové vedomosti, konštatuje Jitka Kouba, marketingová riaditeľka personálnej agentúry Grafton.

„Aj preto by sa zamestnávatelia nemali obávať zamestnávať takýchto pracovníkov a veľa firiem už vníma ich prospešnosť, postupne teda vidíme pozitívnu zmenu u firiem k zamestnávaniu takýchto pracovníkov,“ dodáva.  

Z uvedeného prieskumu Graftonu tiež vyplynulo, že staršia generácia svoju prácu vykonáva, ako najlepšie vie, ale musí byť zladená s ich súkromným životom. Takíto zamestnanci nie sú totiž ochotní pracovať na úkor rodiny.

„V práci potrebujú cítiť, že majú zodpovednosť za svoje pracovné úlohy. Nemajú radi, ak ich niekto neustále kontroluje. Predstavitelia tejto generácie majú obrovskú výhodu aj v tom, že patria ku generácii, ktorá sa ako prvá stretla s počítačmi a súčasnou technológiou, preto tejto vekovej kategórií nerobí problém prispôsobiť sa novinkám technologického priemyslu,“ spresnila J. Kouba. Bez väčších problémov zvládajú všetky nové technologické zariadenia, ktoré zamestnanci pri práci potrebujú.

Navyše, aj jednotlivé generácie vnímajú prospešnosť viacgeneračného kolektívu, v ktorom môžu starší zamestnanci odovzdávať svoje skúsenosti mladšej generácii – a naopak. Mladšia generácia môže tej staršej pomôcť pochopiť a ovládať nové technológie.

„Náš prieskum jednoznačne ukázal, že aj keď má každá generácia svoje špecifické postoje a názory, v jednom tíme dokážu spolupracovať aj sa navzájom rešpektovať. Preto zamestnávanie aj ľudí nad 50 rokov má svoj jednoznačný pozitívny vplyv na daný kolektív,“ dodáva marketingová riaditeľka agentúry Grafton.

Štát podporí znevýhodnených

Štát, konkrétne cez rezort práce, sociálnych vecí a rodiny, aktívne podporuje znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, vrátane ľudí nad 50 rokov, a to aj vďaka čerpaniu financií z fondov EÚ v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027. Nová podpora pre zamestnávanie osôb starších ako 50 rokov sa bude realizovať v rámci priority „Adaptabilný a prístupný trh práce“, prezradila pre TREND hovorkyňa rezortu Natália Jachym Holubová.

Cieľom je zlepšiť prístup k zamestnaniu a aktivačným opatreniam pre všetkých uchádzačov o zamestnanie, s osobitným zameraním na mladých ľudí, dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnené skupiny na trhu práce, teda aj ľudí nad 50 rokov, a neaktívnych ľudí. Podpora štátu sa tiež zameriava na podporu samostatnej zárobkovej činnosti a sociálnej ekonomiky.

S prihliadnutím na takto cielenú podporu rezort pripravil návrhy dvoch národných projektov (NP). Jedným je projekt „Finančné stimuly pre zamestnanosť" s celkovou alokovanou sumou 339 miliónov eur, s cieľom pomôcť približne 77-tisíc ľuďom v nasledujúcich rokoch pri hľadaní zamestnania. Rezort tiež pripravil projekt „Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti, či  poradenstvom k zamestnaniu“, vo finančnom objeme 45,5 miliónov eur.

„Zameriavame sa na posilnenie oblasti aktívneho starnutia, cez vytváranie  flexibilných pracovných možností pre osoby staršie ako 50 rokov. Cieľom je podporiť ich zotrvanie v platenom zamestnaní a overenie nástrojov vekového manažmentu u zamestnávateľov,“ dodáva hovorkyňa rezortu.

Rezort tiež kladie dôraz na posilnenie postavenia starších zamestnancov v pracovno-právnych vzťahoch a podporu zamestnávateľov pri prijímaní ľudí nad 50 rokov, s osobitným zreteľom na oblasť sociálnej ekonomiky. 

Lepšie zručnosti v práci

Podpora pre zamestnávanie osôb nad 50 rokov sa bude realizovať aj v rámci priority „Zručnosti pre lepšiu adaptabilitu a inklúziu“. Zámerom je podporiť adaptáciu pracovníkov, podnikov a podnikateľov na zmeny, ako napríklad aktívne a zdravé starnutie.

Rezort práce v programovom období 2021 – 2027 zabezpečuje tiež dve aktivity pre zamestnancov starších ako 50 rokov. Tým, ktorí majú záujem o zamestnanie, prípadne ho chcú zmeniť, poskytuje financie na získanie či zmenu zručností, aby sa udržali na trhu práce, prostredníctvom národných projektov.

Zamestnávatelia budú môcť organizovať vzdelávanie pre pracovníkov, aby takýchto zamestnancov pripravili na zmenené podmienky v dôsledku technologických zmien, automatizácie a robotizácie. Tieto aktivity sa budú realizovať cez dopytovo orientované projekty.