Skočiť na hlavný obsah

Odporúčania HR expertov

Nie je nič horšie ako mlčiaca tvár. Preto naši poradcovia na Klube Plus55 odporúčali:

* Nezačínajte vetami typu, „Prepáčte, že Vás vyrušujem“, „Neviem, či môžem“ a podobne. Buďte zdravo a príjemne sebavedomí, ak ste sa daného človeka rozhodli osloviť, poďte do toho bez obáv a pochybností.

* V úvodnom predstavení (či už na 5 minút alebo počas dlhšieho pohovoru) nezachádzajte do príliš veľkých detailov. Postačí priebeh jednotlivých pozícii (za posledných 10 rokov) a 2-3 top úspechy. Dajte priestor Vášmu partnerovi pýtať sa na ďalšie detaily, ak ho/ju budú zaujímať.

* Nerozoberajte detaily Vašej osobnej situácie, dôvody zmien v úvodnom predstavení. Buďte ale pripravení odpovedať na takéto otázky, ak sa partner spýta.

* Je výborne, ak ste si pripravili Vašu “osobnú SWOT analýzu” - viete pomenovať Vaše silné stránky ako aj príležitosti pre ďalší rozvoj. Vo Vašom úvodnom predstavení je priestor spomenúť práve silné stránky (1 vetou). Ostatné nechajte na prípadné otázky od Vášho partnera.

* Zvoľte správnu mieru “vychvaľovania sa”, vyvarujte sa hodnotení typu: “Dosiahol som skvelý úspech”, či “Vynikajúce výsledky”. Hovorte čísla a fakty (napr. “Počas môjho pôsobenia sa zvýšil obrat z 30.000 na 100.000”) a nechajte na Vašom partnerovi, aby posúdil významnosť Vašich úspechov.

* Pripravte si svoju „Elevator Speech“ - v prípade krátkych, náhodných stretnutí, je dobré mať po ruke Vašu „verbálnu vizitku“. Mala by v nej odznieť zásadná informácia, ktorá vystihuje Vašu osobnosť a podnieti záujem o dlhší rozhovor s Vami.

* Buďte konkrétni v tom, čo chcete robiť, vyvarujte sa vyjadrení typu „Môžem robiť hocičo“, „Je mi jedno, čo budem robiť“, „Doučím sa nové“ a podobne.