Skip to main content

SLUŽBA NITRA, s.r.o.

SLUŽBA NITRA, s.r.o.

Základná činnosť spoločnosti SLUŽBA NITRA, s.r.o. je charakterizovaná niekoľkými samostatnými výrobnými oblasťami.  Postupný rozvoj jednotlivých činností podniku a rozhodnutie o investíciách do príslušných technológií a know-how vychádzali z doterajšej stratégie etablovania sa na trhu subdodávok pro automobilový priemysel predovšetkým v oblasti základnej elektroniky a svetelnej techniky, predovšedkým však:

- Výroba centrálnej autoelektroniky - poistkových boxov, nosičov relé, poistiek na báze sekaných pásových spojov a plošných spojov

- Výroba interiérových a exteriérových svietidiel pre automobilový priemysel

- Montáž a osádzanie dosiek plošných spojov (DPS) - podľa požiadaviek zákazníka pre automobilový a elektrotechnický priemysel

Súčasné portfólio zákazníkov dokladá strategické zameranie firmy na  oblasť automobilového priemyslu. Firma je tak výhradne orientovaná na elektroniku pre automobilový priemysel. Výhodou sú projekty z vlastného vývoja pre strategických partnerov a ich Tier 1 dodávateľov. Dodávky smerujú do celého sveta, väčšina do strednej a západnej  Európy, za nimi nasleduje východná Európa, Ázia, Brazília, USA ako aj Južná Afrika.

Job offers