Skočiť na hlavný obsah

Zamestnávanie starších ľudí má výhody

Na Slovensku prevláda trend hľadať do firiem najmä mladých ľudí. Aj zamestnávanie starších má však svoje veľké výhody. Navyše, podľa Európskej komisie sa hranica produktívneho veku neustále zvyšuje, Európania žijú dlhšie a majú oproti minulosti podstatne menej detí. Otázka zamestnávania starších ľudí je tak pre udržateľnosť ekonomiky nevyhnutná. Nadácia Pontis, pri príležitosti mesiaca úcty k starším, prináša odporúčania pre zodpovedných podnikateľov, ako starším zamestnancom vytvoriť pracovné vhodné podmienky.

 

Prognózy ukazujú, že Slovensko bude mať so starnutím obyvateľstva jeden z najväčších problémov v únii. V dôsledku nízkej pôrodnosti dôjde k ďalšiemu nárastu podielu 50- až  64-ročných. Rastúci podiel seniorov bude predstavovať enormnú záťaž na sociálny, dôchodkový systém a na zdravotníctvo. Ubúdať bude aj množstvo pracovnej sily. Zamestnávatelia by teda už teraz mali myslieť na to, ako motivovať starších zamestnancov k čo najdlhšiemu zotrvaniu v pracovnom živote.

 

AKO VYTVORIŤ VHODNÉ PODMIENKY PRE STARŠÍCH VO FIRME

1. Dbajte na zdravie na pracovisku aj mimo neho

Zdravé prostredie je nevyhnutné pre všetkých, osobitný dôraz na ergonómiu prostredia treba klásť pri starších. Zamestnanci vo veku 40 až 55 rokov napríklad potrebujú o 50 % silnejšie svetlo. Vo výrobe sa osvedčili pracovné stoly, ktoré sú nastaviteľné podľa výšky. Choďte nad rámec BOZP a poskytnite im inštruktáž, aké cviky pomôžu unaveným očiam, uľavia chrbtici, či pomôžu im zvládať stres. Pomôcť môžu aj pravidelné zdravotné prehliadky u lekára, možnosť konzultácie s fyzioterapeutmi a benefity vo forme welness či športových poukazov.

2. Rozprávajte sa o organizácii práce

Pracovník, ktorému zamestnávateľ umožní zladiť prácu s rodinou či prispôsobiť ju zdravotnému stavu, má väčšiu motiváciu a podáva kvalitnejší výkon. Nebojte sa preto pri THP zamestnancoch vyskúšať kĺzavú pracovnú dobu či možnosť práce z domu. Veďte dialóg, pýtajte sa svojich starších zamestnancov, aké majú potreby a spoločne hľadajte riešenia.

3. Nezanedbávajte vzdelávanie a kariérny rozvoj

Pripravte pre starších pracovníkov individuálne rozvojové plány a možnosti kariérneho rastu, zamerané aj na oblasti mimo ich súčasnej pozície, s cieľom udržania ich zamestnateľnosti (tréning mentoringu a koučovania, ako efektívne odovzdať skúsenosti, IT školenia, jazykové kurzy a pod.). Umožnite im navrhnúť aktivity, ktoré sú im blízke. Začleníte ich tak do diania spoločnosti, umožníte sebarozvoj a posilníte ich motiváciu a chuť do práce.

4. Využite skúsenosti starších pracovníkov

Využite starších pracovníkov ako mentorov pre nováčikov vo firme. Vďaka svojim skúsenostiam budú pre nich predstavovať prirodzenú autoritu, svojou rozvážnosťou a precíznosťou vyvážia ich dynamiku. Zmiešaný tím tak bude pracovať efektívnejšie a dosahovať lepšie výsledky.

5. Pripravte zamestnancov na dôchodok

Umožnite odchádzajúcim zamestnancom prácu na čiastočný pracovný úväzok, dajte im možnosť vracať sa do firmy a poskytovať konzultácie či mentoring. Táto forma práce je v západnej Európe obľúbeným medzistupňom pred úplným odchodom zamestnanca do dôchodku.

Zdroj: Nadácia Pontis

https://www.kancelarie.sk/poradna/zamestnavanie-starsich-ludi-ma-vyhody