Skočiť na hlavný obsah

V padesáti letech pracovní život nekončí

Zatímco na konci roku 2000 tvořili lidé nad 50 let 16,2 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání, o sedm let později to bylo už 30,6 %. K 31. 12. 2014 se na celkové nezaměstnanosti podíleli 29,2 %. Na konci února 2015 jich Úřad práce ČR (ÚP ČR) evidoval celkem 162 597 – 29,7 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání. Tato skupina klientů ÚP ČR patří mezi ty, které jsou nejvíce ohroženy dlouhodobou nezaměstnaností. ÚP ČR jim proto věnuje zvýšenou péči.

Česká populace, stejně jako ta evropská, stárne. Tak jako se zlepšuje lékařská péče, zvyšuje se i doba dožití a věková hranice pro řádný odchod do důchodu se prodlužuje. Lidé nad 50 let jsou nedílnou součástí celkového pracovního trhu. V budoucnu budou patřit mezi klíčové hráče. Přesto jejich počet v řadách uchazečů o zaměstnání roste. Mimo jiné i kvůli předsudkům a obavám zaměstnavatelů, že se starší ročníky hůře učí novým věcem, adaptují se na změny, jsou pomalejší a nezvládnou udržet krok s technologickým vývojem. „Na celkové situaci se často podepisuje i zdravotní omezení. Výsledkem je pak kumulace několika handicapů, a tím pádem mnohem nižší šance na získání zaměstnání,“ upozorňuje Kateřina Sadílková, pověřená řízením ÚP ČR.

Uchazeče vyšších věkových kategorií demotivují také časté neúspěchy při výběrových řízeních. „Zčásti se na tomto vnímání ale podílí sami. Trpí pocity méněcennosti, nevěří si. Přitom právě oni mohou vnést do firmy tolik potřebné zkušenosti, zodpovědnost, loajalitu a ve spojení s mladšími kolegy vytvořit velmi výkonný pracovní tým,“ zdůrazňuje ředitel Odboru trhu práce Generálního ředitelství ÚP ČR Jan Karmazín.

“Musíme si uvědomit, že vzhledem k prodlužující se době studia a pozdějšímu odchodu do důchodu jsou zhruba uprostřed své pracovní kariéry a je třeba s nimi počítat jako s významným zdrojem pracovníků,“ doplňuje ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR ve Zlíně Miriam Majdyšová.

Mezi nejčastější překážky na cestě k získání zaměstnání patří nedostatečná znalost cizích jazyků a ovládání počítačové techniky. Na druhou stranu jsou tito uchazeči zodpovědní, velmi dobře spolupracují a mají reálné požadavky. Navíc většinou jde o lidi, kteří už nepečují o malé děti a mohou se tak naplno věnovat kariéře. „Jednou z možností, jak zvýšit šance na trhu práce je celoživotní vzdělávání. Není možné spoléhat jen na to, co se člověk naučil ve škole. Z praxe máme zkušenost, že ti, kteří opravdu mají zájem o návrat do zaměstnání, se chtějí také vzdělávat,“ popisuje ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Jihlavě Jiří Hrdlička.

Úřad práce ČR podporuje zaměstnávání lidí v předdůchodovém věku prostřednictvím klasických nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ). Jedná se například o rekvalifikace, podporu veřejně prospěšných prací, individuální poradenství nebo příspěvky na mzdy a na zřízení nebo vyhrazení společensky účelných pracovních míst (SÚPM). Zejména posledně jmenovaný nástroj sklízí velké úspěchy. Mimo jiné i proto, že se měsíční příspěvek na mzdové náklady pro zaměstnavatele, který přijme uchazeče ve věku nad 55 let, může vyšplhat až na 24 tisíc. Kč. Stejně jako v případě nezaměstnaných do 30 let (u ostatních uchazečů o zaměstnání je to max. 15 tis. Kč). Ke konci února 2015 podpořil ÚP ČR v rámci APZ celkem 1 758 lidí nad 50 let.

ÚP ČR také realizuje po celé republice řadu regionálních individuálních projektů (RIP) spolufinancovaných z evropských peněz. Jejich cílem je komplexně řešit situaci této skupiny uchazečů a udržet je co nejvíce aktivní.
„Mezi zaměstnavateli stále přetrvává představa, že pojmy „flexibilní a dynamický“ jsou zásadně spojeny jen s mladší generací. Projekty zacílené na lidi od 50 let výše jsou proto potřebné a z 87 % i úspěšné,“ shrnuje ředitel Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Pardubicích Petr Klimpl.

„Naší snahou je zajistit uchazečům komplexní přípravu k tomu, aby byli schopni se přizpůsobit novým požadavkům na trhu práce,“ dodává ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Hradci Králové Martin Horák.

RIP „Zkušenosti výhodou ve Zlínském kraji“
Projekt realizuje Krajská pobočka ÚP ČR ve Zlíně od 1. 3. 2013. Je zaměřen na pomoc uchazečům nad 45 let, kteří jsou v evidenci úřadu ve Zlínském kraji. Vstoupit do něj může celkem 350 klientů. V rámci programu jim Úřad práce ČR poskytne odborné poradenství v oblasti rozvoje klíčových kompetencí (dovedností), finanční gramotnosti, při řešení pracovně-právních vztahů a pomoci při hledání nové práce. Minimálně 150 účastníkům zprostředkuje ÚP ČR zaměstnání. Projekt potrvá do 31. 10. 2015 a jeho rozpočet činí 38 222 900 Kč.

Mezi ty, kteří našli díky projektu novou práci, patří Jana Konvičná z Valašského Meziříčí. „Podařilo se mi získat zaměstnání, poznala jsem nové lidi, naučila jsem se další věci a získala pro sebe zajímavé informace.“

RIP „Klíč k úspěchu v Pardubickém kraji“
V lednu 2013 se rozběhl program v Pardubickém kraji určený uchazečům do 30 a nad 40 let, kteří jsou v evidenci ÚP ČR minimálně 4 měsíce. Celkem do něj doposud vstoupilo 620 lidí a ÚP ČR finančně podpořil přes 280 pracovních míst. Zároveň umožnil realizaci až 150 rekvalifikačních kurzů podle potřeb zaměstnavatelů v regionu a také aktuálních požadavků místního trhu práce. V rámci projektu probíhá také individuální poradenství. Na program je vyčleněno 68 123 999 Kč.

Možnost finanční podpory na vznik nového a potřebného pracovního místa využila i Základní škola Waldorfská. Ale nešlo jen o peníze. „Velmi dobrá byla v tomto ohledu spolupráce s Úřadem práce ČR. Ostatním zaměstnavatelům bych chtěl vzkázat, aby se nebáli zvýšené administrativní zátěže. Ta trocha práce na začátku se opravdu vyplatí,“ shrnuje ředitel školy Milan Barták.

RIP „Klíčové kompetence v Královéhradeckém kraji“
Program, který se v tomto regionu rozběhl 1. 3. 2013 a potrvá do 31. 10. 2015, je určen výhradně lidem nad 50 let, kteří mají minimálně výuční list a jsou evidovaní na ÚP ČR v Královéhradeckém kraji. Účastníci absolvují poradenský blok a případnou rekvalifikaci. Pokud uspějí, nabídne jim úřad práci v rámci podpořeného pracovního místa. Po celou dobu účasti v projektu mají lidé k dispozici poradenské a popř. i asistenční služby a mohou využívat i další výhody. Celkem jím projde 180 klientů. Rozpočet programu činí 17 431 940 Kč. Na jednoho uchazeče tak vychází vyšší částka, než u běžných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Díky kombinaci poradenství, rekvalifikací a finanční podpory je však účinnost podstatně vyšší.

RIP „Dobrá práce v Jihočeském kraji II“
V období od 2. 9. 2013 do 31. 8. 2015 probíhá v tomto regionu program určený až pro tisícovku klientů z řad uchazečů (případně zájemců) o zaměstnání starších 45 let, kteří jsou v evidenci ÚP ČR déle než 5 měsíců. Zvýšené pozornosti se dostává lidem nad 55 roků. Účastníci absolvují rekvalifikace, jejichž složení vychází z požadavků zaměstnavatelů a zároveň bude odpovídat i schopnostem konkrétních uchazečů. Projekt se zaměřuje také na „měkké“ a praktické IT dovednosti. Jeho celkový rozpočet je 41 348 290 Kč.

RIP „45 plus v Jihomoravském kraji“
Cílovou skupinou jsou uchazeči nad 45 let, kteří jsou v evidenci tamní krajské pobočky ÚP ČR. Další podmínkou pro zařazení zájemce do programu je evidence na ÚP ČR delší než 5 měsíců. Celkem projde projektem až 600 klientů a k dispozici je celkem 30 475 680 Kč. Realizace programu začala 1. 9. 2012 a potrvá do 31. 8. 2015.
Jednou z těch, kteří do něj vstoupili, je Zdenka Winklerová. V evidenci ÚP ČR byla dlouhodobě, přesto neztrácí naději a účast v projektu považuje za přínosnou. „Lidem ve stejném věku, a nejen těm, kteří jsou bez práce, bych vzkázala, aby podstoupili psychologické testování formou pracovní diagnostiky a hledali si formu uplatnění, kde - spíše než enormní fyzické čí psychické nasazení - uplatní svůj životní nadhled a schopnost řešení krizových situací. Aby si vzpomněli na své dosavadní úspěchy a nerezignovali. Není rovněž ostudou, pokud se budou chtít dále vzdělávat a ocitnou se ve skupině s mnohem mladšími lidmi. Je to naopak šance, jak čerpat pozitivní energii.“

Vedení společnosti HUSOVKA, s. r.o. nejdříve přistupovalo k programu opatrně. Postupně se ale obavy rozplynuly. „Získali jsme stabilní prověřené pracovníky, kteří nám významně pomohli při rozvoji našich služeb směrem k zákazníkovi, a také mzdovou dotaci po dobu jednoho roku. Spolupráci na projektech, které podporují dlouhodobě nezaměstnané, mohu jedině doporučit,“ říká Ladislav Pospíšil.

RIP „Zkušenosti pro Prahu“
Také v hlavním městě se zaměřuje ÚP ČR na klienty starší 50 let. A to v rámci projektu určeného 200 pražským uchazečům o zaměstnání s evidencí na ÚP ČR delší než pět měsíců. Jejich atraktivitu na trhu práce zvyšují cílené vzdělávací aktivity, včetně „na míru šitých“ profesních rekvalifikací a poradenství. Důležitou roli hraje i podpora motivace samotných účastníků při vstupu do programu, včetně pracovní diagnostiky. Celkový rozpočet projektu činí 28 169 940 Kč.

„Když jsem se dozvěděl o projektu, přišlo mi zajímavé a velice přínosné nabídnout práci těm, kteří ji potřebují a mnohdy jsou kvůli věku diskriminováni ze strany zaměstnavatelů. Naopak – pokud firma přijme starší pracovníky, může tím jen získat. Třeba zkušenosti a znalosti, které tito lidé dlouhá léta sbírali mnohdy i u konkurentů,“ vyzdvihuje Milan Štěpánek ze společnosti HAMIFRO.

Asi po roce a půl v evidenci dostala možnost vstoupit do projektu Daniela Lhotková. „Ze začátku jsem si myslela, že to bude ztráta času. Byla jsem otrávená a skeptická. To se ale změnilo. Naučila jsem se řadu věcí, poznala nové lidi a znovu našla smysl života.“

RIP „Využijte zkušenost v Olomouckém kraji“
Projekt je zaměřen na posílení a doplnění aktivní politiky zaměstnanosti prostřednictvím individuálního přístupu k účastníkům a realizací stávajících i inovativních nástrojů. Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání nad 45 let dlouhodobě evidovaní na kontaktních pracovištích ÚP ČR v Olomouckém kraji. Projekt vychází z principu komplexnosti nabízených služeb, tj. zahrnuje motivační, vzdělávací a poradenské aktivity, které zvyšují šance každého účastníka na novou práci. Celkem do něj může vstoupit 375 lidí a minimálně 95 z nich zprostředkuje ÚP ČR zaměstnání. Celkové finanční prostředky činní 27 487 336 Kč.

RIP „Generační tandem – podpora generační výměny“
Jde o 3 projekty, které běží pod stejným názvem v Karlovarském, Olomouckém a ve Středočeském kraji. Jejich podstatou je společné sdílení pracovního místa. V praxi to znamená, že u jednoho zaměstnavatele pracuje na jedné pozici stávající zaměstnanec, kterému vznikne během následujících maximálně 36 měsíců nárok na řádný odchod do starobního důchodu a zároveň zaměstnanec mladší 30 let nebo rodič po rodičovské dovolené z řad uchazečů o zaměstnání a s evidencí na ÚP ČR. Starší pracovníci zároveň fungují jako mentoři a zaučují své mladší kolegy. Celkem by do nich mělo vstoupit minimálně 110 lidí v předdůchodovém věku. Programy potrvají do 31. 10. 2015. Jejich rozpočet je 65 721 050 Kč

„Projekt byl pro mě zajímavý, protože mám zaměstnance před důchodem a za rok bych musela přijímat někoho nového. Takto mám rok na zaučení nového pracovníka za minimální náklady,“ uzavírá majitelka firmy Trafika maloobchod Nejdek Martina Pichlíková.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR

Téma: Zaměstnanost, Zdroj: Úřad práce ČR

https://www.statnisprava.cz/rstsp/clanky.nsf/i/v_padesati_letech_pracovni_zivot_nekonci_15032307_13853666