Skočiť na hlavný obsah

EFEKTÍVNY VYHĽADÁVACÍ NÁSTROJ KVALIFIKOVANÝCH KANDIDÁTOV NAD 55 ROKOV

Zamestnanci nad 55 rokov predstavujú pre firmy významnú pracovnú silu. Poznajú svoj odbor, sú vysokokvalifikovaní a majú stabilné pracovné návyky.
Tento profesný potenciál z nich robí kandidátov, ktorí môžu byť pre vašu spoločnosť významnou pridanou hodnotou.

ODBORNOSŤ A DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI

Poskytujeme kandidátov so štrukturovanými profesijnými profilmi vrátane ich praxe.

VYSOKÝ POTENCIÁL, MINIMÁLNA INVESTÍCIA

Naši kandidáti prinášajú okrem odbornosti a dlhoročných pracovných skúseností aj ďalšie pridané hodnoty.

  • Motiváciu pomôcť, byť užitočný a zdieľať svoje know-how.

  • Znalosti a skúsenosti, ktoré môžu preniesť na mladých zamestnancov.

  • Flexibilitu pracovať kedykoľvek a kdekoľvek.

 

Ak patríte medzi spoločnosti, ktoré majú potrebu týchto odborníkov osloviť, náš portál vám ich pomože efektívne vyhľadať.

Naša vízia

Prinášame unikátny pracovný nástroj pre generáciu odborníkov a špecialistov nad 55 rokov.

Vidíme svet, v ktorom vaša energia a chuť pracovať vám umožní prežiť ďalšie roky pracovného života v spoločnostiach, ktoré vaše skúsenosti považujú za pridanú hodnotu.

Svet, ktorý je obohatením pre obidve strany.

Naša misia

Sme spoločnosť, ktorá prináša nový pohľad na nedostatočne využitý potenciál na pracovnom trhu. Našim poslaním je spájať odborníkov a spoločnosti z rôznych odvetví a krajín.

Poskytujeme unikátny vyhľadávací nástroj, ktorý efektívne spája skúsených kandidátov nad 55 rokov a spoločnosti, ktoré ich potrebujú.

Naši partneri