Skočiť na hlavný obsah

Cenník pre spoločnosti

Vyhľadávanie profilov a inzercia

Cena

ROČNÝ prístup do portálu s neobmedzeným zverejňovaním pracovných ponúk a vyhľadávaním profilov

1 000 EUR

Corporate Brand

 

Zverejnenie loga Vašej firmy na domovskej stránke portálu

V rámci prístupu do portálu

 

Naša vízia

Prinášame unikátny pracovný nástroj pre generáciu odborníkov a špecialistov nad 55 rokov.

Vidíme svet, v ktorom vaša energia a chuť pracovať vám umožní prežiť ďalšie roky pracovného života v spoločnostiach, ktoré vaše skúsenosti považujú za pridanú hodnotu.

Svet, ktorý je obohatením pre obidve strany.

Naša misia

Sme spoločnosť, ktorá prináša nový pohľad na nedostatočne využitý potenciál na pracovnom trhu. Našim poslaním je spájať odborníkov a spoločnosti z rôznych odvetví a krajín.

Poskytujeme unikátny vyhľadávací nástroj, ktorý efektívne spája skúsených kandidátov nad 55 rokov a spoločnosti, ktoré ich potrebujú.

Naši partneri