Skočiť na hlavný obsah

Cenník pre spoločnosti

Vyhľadávanie profilov a inzercia

Cena

ROČNÝ prístup do portálu s neobmedzeným zverejňovaním pracovných ponúk a vyhľadávaním profilov

1 000 EUR

Corporate Brand

 

Zverejnenie loga Vašej firmy na domovskej stránke portálu

V rámci prístupu do portálu

 

Naša vízia

Prinášame unikátny portál pre generáciu odborníkov a špecialistov nad 55 rokov.

Vidíme svet, v ktorom Vám Vaša energia a chuť pracovať umožní prežiť ďalšie roky profesionálneho života v spoločnostiach, ktoré Vaše skúsenosti považujú za pridanú hodnotu.

Svet, ktorý ponúka obohatenie pre obidve strany.

Naša misia

Otvárame priestor pre nedostatočne využitý potenciál skúsených kandidátov nad 55 rokov na pracovnom trhu a spoločnosti, ktoré ich môžu využiť. Našim poslaním je spájať odborníkov a spoločnosti z rôznych odvetví a krajín.

Naši partneri