Skip to main content

Hasič - pracovný bod Trnava (PSA)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • dodržiava vydané interné predpisy spoločnosti
 • plní úlohy stanovené, vyhláškou MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách v platnom znení a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a metodickými pokynmi vzťahujúcimi sa na prácu ním vykonávanú
 • vykonáva samostatne rutinnú činnosť pri hasiacich prácach, záchrane osôb a majetku
 • vykonáva samostatne rutinnú záchranársku činnosť pri haváriách, technických zásahoch, nehodách, povodniach a iných mimoriadnych udalostiach
 • vykonáva činnosti vo výškach a nad voľnou hĺbkou
 • vykonáva činnosti pri opravách a údržbe technických prostriedkov, výstroja a výzbroje a objektov požiarnej jednotky
 • vykonáva činnosť pri obsluhe zásahových hasičských automobilov a inej hasičskej techniky, záchranárskej techniky a technických prostriedkov
 • spolupracuje pri spracovaní predpísanej dokumentácie
 • vykonáva asistenčné činnosti pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a vykonáva kontrolu opatrení určených pre tieto činnosti
 • vykonáva a ovláda základnú prevádzku požiarnotechnických zariadení
 • poskytuje prvú predlekársku pomoc
 • zodpovedá za pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky a pridelené vecné prostriedky, ich správne a bezchybné používanie, pravidelnú kontrolu a údržbu
 • vykonáva preventívne požiarnobezpečnostné kontroly v celom areáli odberateľa

Zamestnanecké výhody, benefity

 • práca v stabilnej spoločnosti so silným zázemím a podporou medzinárodnej spoločnosti,
 • priateľský tím a príjemné pracovné prostredie,
 • zamestnanecké benefity,
 • možnosť sebarealizácie a odborného rastu

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • výhodou je prax na obsadzovanej pozícií
 • osvedčenie o absolvovaní základnej prípravy zamestnancov HJ - VÝHODA
 • zručnosti zo zdolávania požiarov, vykonávanie záchranných prác pri nehodách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach sú vítané
 • vysoké pracovné nasadenie
 • fyzická a psychická zdatnosť
 • organizačné a komunikačné schopnosti
 • zodpovednosť, lojálnosť
 • aktívny prístup k riešeniu problémov
 • vodičský preukaz skupiny C - PODMIENKA

Počet rokov praxe

 • 1
 • Vodičský preukaz
 • B, C
Occupational fields: 
Security / Protective Services
Employment type: 
Full time
Years of experience: 
1 - 2 years
Required general skills: 
General knowledge
Medical knowledge
Technical knowledge
Salary: 
700 eur brutto mesačne