Skip to main content

Hasič / Hasička Bratislava (VW)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • dodržiava vydané interné predpisy spoločnosti
 • plní úlohy stanovené, vyhláškou MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských
 • jednotkách v platnom znení a inými všeobecne záväznými právnymi
 • predpismi a metodickými pokynmi vzťahujúcimi sa na prácu ním vykonávanú
 • vykonáva samostatne rutinnú činnosť pri hasiacich prácach, záchrane osôb a majetku
 • vykonáva samostatne rutinnú záchranársku činnosť pri haváriách,
 • technických zásahoch, nehodách, povodniach a iných mimoriadnych
 • udalostiach
 • vykonáva činnosti vo výškach a nad voľnou hĺbkou
 • vykonáva činnosti pri opravách a údržbe technických prostriedkov, výstroja a výzbroje a objektov požiarnej jednotky
 • vykonáva činnosť pri obsluhe zásahových hasičských automobilov a inej
 • hasičskej techniky, záchranárskej techniky a technických prostriedkov
 • spolupracuje pri spracovaní predpísanej dokumentácie
 • vykonáva asistenčné činnosti pri činnostiach so zvýšeným
 • nebezpečenstvom vzniku požiaru a vykonáva kontrolu opatrení určených
 • pre tieto činnosti
 • vykonáva a ovláda základnú prevádzku požiarnotechnických zariadení
 • poskytuje prvú predlekársku pomoc
 • zodpovedá za pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky a
 • pridelené vecné prostriedky, ich správne a bezchybné používanie,
 • pravidelnú kontrolu a údržbu
 • vykonáva preventívne požiarnobezpečnostné kontroly v celom areáli odberateľa

Zamestnanecké výhody, benefity

 • práca v stabilnej spoločnosti so silným zázemím a podporou medzinárodnej spoločnosti,
 • priateľský tím a príjemné pracovné prostredie,
 • zamestnanecké benefity,
 • možnosť sebarealizácie a odborného rastu

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • osvedčenie o absolvovaní základnej prípravy zamestnancov HJ - výhodou
 • zručnosti zo zdolávania požiarov, vykonávanie záchranných prác pri
 • nehodách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach sú vítané
 • fyzická a psychická zdatnosť
 • zodpovednosť, lojálnosť
 • výpis z registra trestov
 • vodičský preukaz skupiny C - výhodou

 

Occupational fields: 
Security / Protective Services
Required education: 
Others
Years of experience: 
1 - 2 years
Salary: 
od 4,60 eur brutto na hod. + príplatky