Skip to main content

Operátor/ operátorka - operačné stredisko ZHÚ Bratislava

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • dodržiava interné predpisy vydané spoločnosťou Falck Fire Services a.s. a iné všeobecne záväzné právne predpisy a metodické pokyny vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú
 • plní úlohy týkajúce sa prijímania a vybavovania telefónnych hovorov
 • prijíma hlásenia o vzniku požiaru, havárií, úrazu alebo inej mimoriadnej udalosti v objektoch a priestoroch zákazníka a v dohodnutých zásahových obvodoch v prípade neprítomnosti operátora ohlasovne požiarov
 • vyhlasuje požiarny poplach a zabezpečuje plnenie ďalších súvisiacich úloh, vykonáva obsluhu signalizačných zariadení a spojovacích prostriedkov na základe povolenia z Telekomunikačného úradu v prípade neprítomnosti operátora ohlasovne požiarov
 • vysiela zásahové jednotky za účelom poskytovania ochrany života, zdravia, majetku a eliminácie následkov požiarov, havárií a mimoriadnych udalostí v objektoch a priestoroch zákazníka a v dohodnutých zásahových obvodoch v prípade neprítomnosti operátora ohlasovne požiarov
 • zabezpečuje privolávanie pomoci podľa pokynov veliteľa zásahu
 • obsluhuje ústredne elektronickej požiarnej signalizácie umiestnené na operačnom pracovisku v prípade neprítomnosti operátora ohlasovne požiarov
 • vedie predpísanú dokumentáciu v písomnej forme, resp. v digitálnej forme programu MS Office a spracováva požadované informácie v predpísaných formátoch
 • zodpovedá za pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky a pridelené vecné prostriedky, ich správne a bezchybné používanie, pravidelnú kontrolu a údržbu
 • plní ďalšie pokyny svojho nadriadeného

Zamestnanecké výhody, benefity

 • práca v stabilnej spoločnosti so silným zázemím a podporou medzinárodnej spoločnosti,
 • priateľský tím a príjemné pracovné prostredie,
 • zamestnanecké benefity,
 • možnosť sebarealizácie a odborného rastu

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • aktívna znalosť nemeckého jazyka
 • 1-ročné skúsenosti v práci s požiarnymi a telefónnymi oznamovacími systémami - výhodou
 • skúsenosti s prácou na pozícii operátor Call Centra - výhodou
 • vhodného kandidáta odborne zaškolíme
 • výborné organizačné a komunikačné schopnosti
 • zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť
 • aktívny prístup k riešeniu problémov
 • schopnosť pracovať pod stresom
 • orientácia v problematike protipožiarnej ochrany - výhodou
 • schopnosť rýchleho vyhodnotenia situácie a správneho rozhodnutia
 • všeobecný rozhľad a ochota neustále sa vzdelávať
 • vodičský preukaz sk. B (sk. C - výhodou)
Occupational fields: 
Administrative / Clerical
Customer Support / Client Care
Required education: 
Sociology / Politics / Administration
Employment type: 
Full time
Years of experience: 
1 - 2 years
Required general skills: 
General knowledge
Social knowledge
Salary: 
od 4,60 eur brutto na hod. + príplatky